Åbningstider

Parkering på havnen

I Hesnæs Havn parkeres der udenfor området omkring det røde Garnhus med de to store porte.
Den tidligere parkeringsplads er indviet til spisning, spil og sport.
Der parkeres overfor havnemundingen eller langs diget.
I Hesnæs skal der altid tages hensyn til beboere, børn og besøgende – så husk at køre langsomt.

Garnhuset Hesnæs Havn

Bønnetvej 65
4850 Stubbekøbing
hesnaeshavn@falsterskyst.com
+45 5444 5131